Polityka prywatno艣ci

Eko Taxi Polska Sp. Z o.o z siedzib膮 w Warszawie, 04-186, ul. Grochowska 23/31 budynek D
I. Informacje og贸lne
1. Niniejsza Polityka prywatno艣ci i plik贸w cookie (zwana dalej 鈥濸olityk膮鈥) opisuje zasady przetwarzania informacji i danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w typu cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) w ramach serwisu internetowego dost臋pnego pod nast臋puj膮cym adresem: www.ekotaxi.pl.
2. Operatorem Serwisu jest sp贸艂ka dzia艂aj膮ca pod firm膮: 鈥濫ko Taxi Polska Sp. Z o.o z siedzib膮 w Warszawie, 04-186, ul. Grochowska 23/31 budynek D (zwana dalej 鈥濷peratorem鈥.
3. U偶ytkownikiem Serwisu jest:
鈥 ka偶da osoba odwiedzaj膮ca Serwis lub korzystaj膮ca z mo偶liwo艣ci funkcjonalnych udost臋pnionych przez Operatora w ramach Serwisu (zwana dalej 鈥濽偶ytkownikiem鈥).
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji i danych o U偶ytkownikach (w tym ich danych osobowych) i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
鈥 poprzez dobrowolne wprowadzenie przez U偶ytkownika danych w formularzach dost臋pnych w Serwisie;
鈥 zapisywanie informacji i danych w urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥);
鈥 poprzez gromadzenie log贸w serwera www funkcjonuj膮cego pod adresem: www.polskasiectaxi.pl.
5. Je偶eli nie zgadzasz si臋 z postanowieniami niniejszej Polityki, to prosimy niezw艂ocznie zaprzesta膰 odwiedzania i jakiegokolwiek korzystania z Serwisu ( w szczeg贸lno艣ci korzystania z us艂ug).
II. Informacje i dane pozyskiwane w ramach formularzy
1. W ramach Serwisu mog膮 by膰 zbierane oraz przetwarzane nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownik贸w:
a) imi臋,
b) nazwisko
c) e-mail;
d) telefon,
f) NIP w przypadku U偶ytkownika b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 oraz przedsi臋biorc膮;
g) adres na jaki zamawiany jest przew贸z
h) adres docelowy, je偶eli formularz wymaga podania tych danych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Operator.
3. Serwis pozyskuje informacje i dane podane dobrowolnie przez U偶ytkownika.
4. W ramach Serwisu wymagane s膮 tylko te dane, kt贸re s膮 niezb臋dne do prawid艂owego dzia艂ania Serwisu.
5. Podanie danych dobrowolne, jednak niezb臋dne w celu prawid艂owego dzia艂a Serwisu. W niekt贸rych sytuacjach ich niepodanie zablokuje czynno艣膰, kt贸rej te dane dotyczy艂y.
6. Serwis mo偶e zapisywa膰 informacje dotycz膮 e po艂膮czenia w szczeg贸lno艣ci (oznaczenie czasu, adres IP komputera, z kt贸rego korzysta艂 U偶ytkownik odwiedzaj膮cy Serwis.
7. U偶ytkownikowi Serwisu ma prawo:
a) prawo do dost臋pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre艣lonym celu, je偶eli taka zgoda zosta艂a wyra偶ona;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych.
8. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu wynikaj膮cym z funkcji formularza m.in.: z艂o偶enia zam贸wienia, dokonania reklamacji, przes艂ania informacji handlowej, kontaktu handlowego.
9. Dane U偶ytkownika Serwisu nie s膮 udost臋pniane podmiotom trzecim
10. Dane podane w formularzach mog膮 by膰 przekazane podmiotom w ramach wsp贸艂pracy opartej na powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisach prawa .
11. Operator ma obowi膮zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa偶nionym organom w ramach prowadzonych czynno艣ci wyja艣niaj膮cych na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa np. Policja, Prokuratura.
12. W celu wykonania swoich uprawnie艅 prosimy skierowa膰 swoje 偶膮danie pod adres e-mail: daneosobowe@ekotaxi.pl, adres pocztowy: Eko Taxi Polska Sp. Z o.o, Warszawa, 04-186, ul Grochowska 23/31 Budynek D z dopiskiem 鈥濷DO鈥.
III. Logi serwera.
1. Informacje o niekt贸rych zachowaniach U偶ytkownik贸w podlegaj膮 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych.
2. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰:
a) czas nadej艣cia zapytania;
b) czas wys艂ania odpowiedzi;
c) nazw臋 stacji U偶ytkownika Serwisu 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http;
d) informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez U偶ytkownika Serwisu (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik;
f) informacje o przegl膮darce internetowej stosowanej przez U偶ytkownika Serwisu;
g) informacje o adresie IP.